NL | FR Brussels Chess Club NL | FR


De spelers dienen zich te onthouden van handelingen waardoor het schaakspel in diskrediet wordt gebracht.

Art. 11.1 van de FIDE-Regels voor het Schaakspel (spelersgedrag).

Flash info

De partijen van de eerste zes borden worden geprojecteerd in de analysezaal en je kan ze ook volgen op onze internetsite.

Ten minste als de techniek ons niet in de steek laat!

Beste schaakvrienden,

Hier volgt informatie over ons volgend Open maandagtoernooi in ons nieuwe lokaal Het Huys:

HET OPEN MAANDAGSE HERFSTTOERNOOI 2018

Alle maandagen van 15 oktober tot 10 december 2018 om 19 uur stipt - 9 ronden

OPGELET!

De partijen beginnen om 19u stipt , de klokken van wit worden dan door de scheidsrechter op gang gebracht;

De paringen gebeuren om 18u55 stipt ;

Inschrijven kan tot 18u50 stipt - we bevelen aan je telefonisch aan te melden.

Prijsuitreiking op maandag 17 december 2018 gevolgd door ons FIDE BLITZTOENOOI EDDY MATTHEYS, een feestborrel, een boekenbeurs van tweedehands-schaakboeken en enkele nieuwe boeken aan gereduceerde prijs.

Zwitsers systeem 9 ronden, waarvan 5 verplicht om voor een prijs in aanmerking te komen.

Tempo: 90 min voor de hele partij met een increment van 30 s per zet vanaf de eerste zet, systeem Bronstein (delay)

Scheidsrechter: Philippe Jassem.

Een speler is ten laatste aanwezig om 20u. Indien niet wordt de partij forfait verklaard. In dit geval dient de betrokken speler zijn eigen inschrijvingsgeld (2€50) plus dat van zijn tegenstander te vergoeden.

NIEUW LOKAAL : Het Huys, Egide Van Ophemstraat 46 te 1180 Ukkel

Inschrijving : 2,50 € per ronde of 20,- € bij vooruitbetaling voor het hele toernooi.
Gratis inschrijving voor de jaarabonnés 2018-2019, , die – tenzij tegenbericht – automatisch zijn ingeschreven vanaf de eerste ronde.

Gratis inschrjving voor spelers met 2.200 Elo en meer! 1000 € aan prijzen:
1° 150 € 2° 90 €
3° 50 € 4° 30 €

en 2 Elo categorieprijzen (1700-1899 en 1-1699) van 120 €, 80 €, 50 €, 30 € en van de 5de tot de 8ste 15 € per categorie.

In geval een speler niet over aantoonbare Belgische ELO-punten beschikt, wordt iedere andere beschikbare quotering (oude quotering, FIDE of buitenlandse) in aanmerking genomen. Desondanks komt een niet-geklasseerde speler niet in aanmerking voor een categorieprijs.

De prijzen zijn niet cumuleerbaar en worden gedeeld in geval van gelijke stand.

De uitslag telt mee voor het Belgische ELO klassement van 1 januari 2019.

De uitslag telt mee voor het clubkampioenschap, van het seizoen 2018-2019.

Het klassement kan na elke ronde worden geraadpleegd op onze webpagina ou sur of op de site van de KBSB.

(Her)lees aandachtig ons reglement en de regels voor sportief gedrag!

Tot op het toernooi!

Sergio Zamparo, Toernooileider, 0496/21.46.73
Inschrijving en info : Pierre Kolp, Penningmeester, 0476/39.37.95

De Brussels Chess Club