NL | FR Brussels Chess Club NL | FR

Beste lid,

Vanzelfsprekend ben je gewoon geraakt aan een terugkerend ritueel dat samenvalt met de schoolvakantie en gestuurd wordt door de Belgische Schaakbond (KBSB). Het resultaat is deze vroegtijdige oproep ter betaling van je lidmaatschap en/of abonnement voor het seizoen 2018-2019.

Bedenk vooral dat:

Om opgenomen te worden op de spelerslijst van de nationale interclubs (NIC) voor het volgende seizoen moet je je bijdrage absoluut en ten laatste op 31 augustus 2018 betaald hebben. Een verwittigd man is er twee waard !

Anderzijds lopen de nieuwe lidmaatschappen of de hernieuwde, na een onderbreking en tot stand gekomen na 1 juni 2018, automatisch door tot 31 augustus 2019.

Anderzijds lopen de nieuwe lidmaatschappen of de hernieuwde, na een onderbreking en tot stand gekomen na 1 juni 2018, automatisch door tot 31 augustus 2019. het gewone lidmaatschap of het abonnement. .

Het gewone lidmaatschap

Het gewone lidmaatschap (van 1 september 2018 tot 31 augustus 2019): het bedrag blijft onveranderd: 60,00 € voor volwassenen en 30,00 € voor junioren (d.w.z. wie nog geen 20 jaar is op 1 januari 2019).

Hierbij geldt een reductie van 20 € voor gehandicapte senioren en van 10 € voor gehandicapte junioren. Die betalen bijgevolg respectievelijk 40 € en 20 €.

Over het lidmaatschap:

De helft van het bedrag gaat naar de Schaakbond en de rest is bedoeld voor de clubwerking.

Het lidmaatschap geeft recht op een uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Vergadering evenals voor de barbecue die erop volgt.

Het lidmaatschap is onontbeerlijk om aan toernooien deel te nemen, niet alleen aan die wij organiseren maar ook aan andere KBSB- en FIDE-toernooien.


Het abonnement

Het abonnement geeft recht op de inschrijving bij de KBSK evenals op gratis deelname aan alle onze toernooien en activiteiten (de Opentoernooien – standaard, rapid of blitz – het gesloten FIDE toernooi, enzovoort): het bedrag blijft ongewijzigd, namelijk, 160,00 € voor volwassenen (140,00 € voor gehandicapte senioren) en 130,00 € voor junioren (120 € voor gehandicapte junioren), d.w.z. wie nog geen 20 jaar is op 1 januari 2019). Noteer: voor de Clubkampioenen is het gratis.

Je voordeel:

Een eenmalige eenvoudige betaling, die je het bevredigende gevoel geeft om te hebben bijgedragen aan de uitbouw van je geliefkoosde club.

Ons voordeel:

Je betaalt vooraf voor al onze activiteiten zelfs voor diegene waaraan je niet deelneemt.

Onze werking voor het komende seizoen steunt op die van het vorige. D.w.z. 4 Open toernooien (en één gesloten) afgewisseld met blitztoernooien. Dit levert ongeveer de volgende activiteitenkalender op:

Herfst 2018 ingekort! : 9 ronden (van oktober tot december)

Winter 2019: 11 ronden (van januari tot april)

Lente 2019: 9 ronden (van april tot juni)

Zomer 2019: 18 ronden (op maandagen en donderdagen in augustus)

Wij verbinden er ons toe om in de mate van het mogelijke deze kalander te respecteren maar keren geen enkele terugbetaling uit mocht, om een of andere reden, een toernooi geannuleerd of ingekort worden.

Vergeet niet dat het jaarlijkse abonnement een vorm van mecenaat is !

Betalen kan cash op maandagavonden of door storting op het rekeningnummer BE23 0013 8838 9591 op naam van de ASBL BRUSSELS CHESS CLUB VZW met de mededeling "Lidmaatschap 2018-2019" of "Abonnement 2018-2019", naargelang, gevolgd door je Naam en Voornaam..

Met dank op voorhand voor de aandacht die je hieraan wil schenken.

Pierre Kolp
Penningmeester