NL | FR Brussels Chess Club NL | FRWelkom op de website van de Brussels Chess Club


Nieuws
 • Beste leden en beste vrienden

  Wij hopen dat u het goed stelt in deze triestige tijden en dat uw isolement goed verloopt. Een goede tijd overigens om openingen, middenspel en eindspel te herbekijken en uw tactisch vernuft aan te scherpen.

  Het clubbestuur heeft per videoconferentie vergaderd en enkele beslissingen genomen die zich gezien de omstandigheden helaas opdrongen.

  Het Open FIDE Maandags Wintertoernooi wordt na de 9de ronde stopgezet en de partijresultaten werden opgestuurd naar de KBSB en FIDE.

  U kan het eindklassement hier bekijken. En de verdeling van de prijzen hier.

  Proficiat aan Martin Mueller voor zijn eindoverwinning. Aan Luis Miguel Parreira voor de zijne in de categorie 1700-1899 en ook en in het bijzonder aan de jonge Maxime Hauchamps (11 jaar, 11de in het eindklassement, een 1722 ELO prestatie voor 1298 ELO FIDE). Hij wint in de categorie 1-1699. Bravo voor dit drietal en aan alle deelnemers!

  De prijzen worden, zoals gewoonlijk, uitgereikt op onze eerstvolgende bijeenkomst maar gezien de uitzonderlijke omstandigheden laten we ook toe dat, voor wie dat wenst, de som op de bankrekening kan worden overgemaakt. Het volstaat hiervoor onze penningmeester Pierre Kolp op te bellen tijdens de kantooruren op het nummer 0476 393 795.

  Tot onze immense spijt moeten we ook een droeve beslissing nemen: ons Maandags Lentetoernooi en het Gesloten toernooi worden geannuleerd.

  Wij hernemen alle activiteiten vanaf het moment dat ‘Het Huys’ heropent. Ofwel via het Brussels-Express rapidtoernooi in augustus, ofwel via een reeks blitztoernooien mochten we vroeger toegang krijgen. Alle opties staan open, zelfs de geïmproviseerde organisatie van een toernooi met lange partijen is niet uitgesloten als de omstandigheden het toelaten. Alle info wordt u zo snel mogelijk meegedeeld.

  Alle info aangaande online webtoernooien sturen we u graag verder door maar onze club organiseert dergelijke evenementen voor het ogenblik niet.

  Met vriendelijke groet en, dit klinkt als een wensdroom, tot binnenkort.

  Piet Van de Craen
  Voorzitter


 • De resultaten van het Brussels-Belgian Open FIDE Blitzwintertoernooi 2020 van 24 februari (klik hier). Het tweede deel van het gezamenlijke blitztoernooi.

  Adrian Roos (FIDE 2214) en Alain Fayard (FIDE 2212) wonnen samen het gecombineerde eindklassement (14,5/18). Martijn Maddens (FIDE 2025) (14/18) is derde. Hartelijk proficiat aan alle drie!


 • Het derde elektronische nummer van Pion F is te vinden onder de rubriek 'Administration - Pion F' van de site FEFB.

 • De resultaten van het Belgian-Brussels Open FIDE Blitzwintertoernooi 2020 van 31 januari (klik hier). Het eerste deel van het gezamenlijke blitztoernooi.

  Het tweede deel is op maandag 24 januari om 19u in het lokaal van de Brussels Chess Club.


 • Na de organisatie van een erg gesmaakt dubbeltoernooi in 2018 hebben beide clubs besloten om het nog's over te doen en aan te kondigen een tweevoudig blitztoernooi dat plaats zal hebben in hun respectievelijke lokalen, namelijk op vrijdag 31 januari 2020 om 20u30 en op maandag 24 februari 2020 om 19u, telkens 9 ronden, 5 minuten per speler + 3 seconden Bronstein (zie meer).

 • Op zaterdag 11 januari zakten 38 schaakploegen (7 uit het secundair en 30 uit het basisonderwijs af naar ons lokaal om deel te nemen aan het Brusselse regionale interscholenkwalificatietoernooi over 7 ronden aan een speeltempo van 15 minuten bedenktijd per speler per partij. 147 spelers in totaal, wat een ongezien aantal betekent voor een dergelijk evenement in het Brusselse. (meer wetenverhullen)

  Een krachttoer onder leiding van onze onvolprezen schatbewaarder Pierre Kolp die een heel team vanaf 7u ‘s ochtends tot 17u ‘s avonds aan het werk zette. Een beetje te beschouwen als een stress test voor ons lokaal en de capaciteit van de zaal. Met dank aan allen en vooral ook aan hen die zich spontaan aansloten om een handje te helpen, zoals Roland Leemans en Nimrod Faybish. Het resultaat mag erg bevredigend worden genoemd.

  De erg jonge -vaak beginnende- spelers waren als naar gewoonte een onuitputtelijke bron van verbazing voor de scheidrechters via hun vaak kleurrijke opmerkingen en observaties. Een kleine bloemlezing.

  Mijnheer, mijnheer, mijnheer (tientallen keer per ronde)...

  ..."ik heb mat gezet!”. Maar neen! (verbazend genoeg nam dit ronde per ronde toe);
  ...”mag ik het stuk doodmaken?” (terminologie afkomstig uit videospelletjes?) Neen, je mag dit stuk niet nemen;
  ... (behoorlijk misprijzend) hij heeft niet schaak gezegd!” Neen, dat moet niet…
  ...enz...enz...

  Tot besluit citeren we Pierre Kolp in zijn afscheidsspeech

  "In naam van de Brussels Chess Club hou ik eraan iedere speler te danken voor zijn sportiviteit et zijn deelname aan dit toernooi. Ook aan de ouders, leraren en aan alle begeleiders hartelijk dank om de kinderen te steunen in hun schaakactiviteiten”.

  Mooie afsluitende woorden!

  Proficiat aan het Atheneum Robert Catteau (secondair onderwijs) et aan de Ganenouschool (basisonderwijs) voor hun overwinning in hun respectievelijke categorie en hun plaats in de finale van het Franstalige kampioenschap.

  Alle resultaten staan hier, hier, hier en hier.

  Tot volgend jaar?


 • Hier volgt alle info over ons Maandags Open FIDE Toernooi dat op 6 januari 2020 van start gaat (zie meer).

 • Hierbij alle informatie over de Brussels Open FIDE Blitz EDDY MATTHEYS 2019 (op maandag 16 december): 1000 € aan PRIJZEN, een eindejaarsfeest met taarten van Françoise en taartjes van Garcia à volonté! (meer weten).

 • Op de Buitengewone Algemene Vergadering van maandag 4 november 2019 om 18u en na discussie en stemming van de aanwezigen (of vertegenwoordigd), heeft de Brussels Chess Club het volgende besloten:

  1. Met 24 stemmen de afschaffing van de Liga Brussel Hoofdstad unaniem te verwerpen (wijziging 7b van de statuten van FRBE-KBSB-KSB);

  2. Met gewone meerderheid (10 stemmen tegen, 8 voor en 6 onthoudingen) de erkenning door de FRBE-KBSB-KSB van de Fédération Echiquéenne de Bruxelles-Capitale - asbl /Brussel Hoofdstad Schaakfederatie - vzw (FEBC/BHSF) als linguïstische bond te verwerpen (wijziging 7a van de statuten van de FRBE-KBSB-KSB).

  Deze beslissingen zullen als dusdanig verdedigd worden door onze vertegenwoordigers op de Gewone en Buitengewone vergaderingen van de FRBE-KBSB-KSB respectievelijk op 9 november en 14 december 2019.

  Voor de Brussels Chess Club,
  Piet Van de Craen, Voorzitter


 • De Hard Roch,

  Eeen nieuwe discipline werd door de BCC ontworpen: na de beroemde chessboxing uit het stripverhaal van Enki Bilal in het album 'Froid Equateur in 1992, stellen we chessrocking voor dat we Hard Roch' doopten.

  De regels zijn eenvoudig: een blitz, gevolgd een gitaarriff (begeleid door bas en drums) enzoverder... het programma AC/DC kent Great White of Black Sabbath aan de spelers toe.

  Vanaf maandag: te koop een leren jekker met het logo van de club in de vorm van een doodshoofd.


 • Hier een uitgebreid verslag, de resultaten en foto's van de simultaanvoorstelling van Peter Leko van zaterdag 28 september 2019 (meer zien).

 • Hier enkele partijen becommentarieerd door de spelers zelf van de simultaanvoorstelling van Peter Leko van zaterdag 28 september 2019 (meer zien).

 • Het tweede elektronische nummer van Pion F verzorgd door Etienne Cormil is al even spectaculair als het eerste.

  De rubriek 'Un arbitre vous répond' (p. 203) - van je weet wel wie - behoudt zijn planetair belang.

  Het tijdschrift is te vinden onder de rubriek 'Administartion - Pion F' van de site FEFB: https://www.fefb.be/images/Pionf/PIONF183.pdf

  En ook toegankelijk via Google Drive [PionF 183].

  Verplichte lectuur en maandag mogelijkexamen.


 • De schoonheidsprijs 2018-2019 werd gewonnen door Philippe Lombart en Christian Thierens ! (meer weten)

 • Proficiat Stéphane Tannemaat (Clubkampioen) en Davy Grobli-Casimir (kampioen < 1750) van de Brussels Chess Club (meer weten)

 • Hierbij alle informatie over ons Open Maandagtoernooi van het nieuwe seizoen dat, zoals al onze toernooien, FIDE gehomologeerd is. (meer weten)