NL | FR Brussels Chess Club NL | FR

Om alle geregistreerde partijen te zien, klik op de link 'Geregistreerde partijen', klik dan op 'BCC OK 2019' en kies daarna de gewenste ronde.

Brussels chess club FALL OPEN 2019