NL | FR Brussels Chess Club NL | FR

“Iedere speler was ooit een beginner.
Irving Chernev

Beste ouders,

De club organiseert van oudsher in het kader van de naschoolse activitieten van de gemeente Ukkel schaaklessen voor jongeren (u kan hier de brochure downloaden): http://www1.iclub.be/page3.asp?ClubID=74&LG=FR&PageGroupeID=6230 ). Dit is open voor alle kinderen vanaf 6 jaar. Drie groepen per week voor initiatielessen, gevorderden en voor iedereen tot 16 jaar.

De eerste groep is bedoeld voor beginners en gaat door op woensdagen van 14u tot 15u; de tweede reeks voor meer gevorderden, vanaf 9 tot 16 jaar, eveneens op woensdagen van 15u tot 17u. Tenslotte, voor alle niveaus en van 8 tot 14 jaar op zaterdagen van 10u tot 12u.

De animatoren schenken bijzondere aandacht aan de individuele ontwikkeling van hun pupillen.

Iedere lessenreeks neemt 25 weken in beslag.

Plaats : Salle des Sports, Saint-Jobplein 20 te 1180 Ukkel

Begin van de lessen : zaterdag 22 en woensdag 26 september

Onkosten per groep : voor het hele jaar*

Inschrijving bij de Brussels Chess Club (optioneel) : voor het hele jaar**


Betalen cash kan ter plaatse of u kan het bedrag overschrijven op rekening BE23 0013 8838 9591 van de Brussels Chess Club vzw (Mededeling: naam en voornaam van het kind).

Leraar op woensdag : Ekrem Cekro, internationaal meester

Leraar op zaterdag : Ivan Ronse

Lessen bijwonen alvorens een beslissing te nemen is perfect mogelijk !

Kom het schaken ontdekken !

* Niet terugbetaalbaar. Een reductie van 10 € is voorzien voor inwoners van Ukkel. Linkebeek en/of voor kinderen die naar school gaan in Ukkel.

** Dit bedrag dekt het lidmaatschap van de Vlaamse Schaakfederatie (VSF) en bijgevolg ook de Belgische en Internationale Schaakbond (KBSB, FIDE). Deze aansluiting laat toe dat de jongere officiële partijen kan spelen en in de Belgische en internationale ELO-lijst kan worden opgenomen. Meer info hierover hieronder.

Let wel: deze aanlsuiting is niet verplicht om de naschoolse schaaklessen te volgen.

Activiteitenagenda voor het seizoen 2018-2019 :

Woensdaggroep :

September 26
October 3 – 10 – 17 -24
November 7- 14 –21-28
December 5
Januari 16 – 23 – 30
Februari 6 - 13 – 20 – 27
Maart 13 – 20 – 27
April 3 – 24
Mei 8 – 15 - 22

Zaterdaggroep :

September 22 -29
October 6 – 20 – 27
November 10 – 17 – 24
December 1 - 8 – 15
Januari 12 – 19 – 26
Februari 2 – 9 - 16 – 23
Maart 13 – 23 – 30
April 27
Mei 4 – 11 – 18
Juni 1  

Voor alle inlichtingen :

Pierre Kolp, Penningmeester, 0476/39.37.95, pierrekolp@gmail.com
François Haulotte, Secretaris, 0486/81.56.89, f110498@hotmail.com

We hopen u talrijk te ontmoeten,
Welkom aan alle jongeren !

** Inschrijven : wat betekent dit ?

Inschrijven betekent dat je lid wordt van een Belgische schaakclub. 'affiliation consiste à s'inscrire à un club d'échecs en Belgique. Dit wil zeggen dat je automatisch lid wordt van de Franstalige (FEFB) of Vlaamse schaakfederatie (VSF), de Belgische (KBSB) en de Internationale Schaakbond (FIDE).
Zulk lidmaatschap is verplicht om deel te nemen aan officiële partijen, toernooien en/of competities. Het volstaat dat je lid bent van onverschillig welke club. Het lidmaatschap loopt van 1 september 2018 tot 31 augustus 2019.

Om lid te worden van de Brussels Chess Club volstaat het

1° (1) een email te schrijven naar : pierrekolp@gmail.com met vermelding

NAAM en Voornaam van de speler
Datum van geboorte
Nationaliteit
Adres
E-mail
GSM en/of telefoon.
Een fote in jpg formaat
Vermeld VSF als u lid wil worden van de Nederlandstalige federatie zo niet wordt u lid van de Franstalige.

2° Het bedrag van 60 euro / of in geval jonger dan 20 jaar oud 30 euro, over te svhrijven op rekening van de Brussels Chess Club, BE23 0013 8838 9591, (2) met vermelding van naam en voornaam van de speler.

Pierre Kolp,
Penningmeester en verantwoordelijke voor de jeugdwerking van de club.
0476/39.37.95 of pierrekolp@gmail.com